Turnirlar

Bizning turnirlar

iCCup Shredder Wars 2x2
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 3 kun. 14 soat. 14 daqiqa.

iCCup Captain Mode 5х5 Tour
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 3 kun. 10 soat. 14 daqiqa.

iCCup Castle Fight 1x1
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 3 kun. 9 soat. 14 daqiqa.

iCCup Pains Party 1x1
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 2 kun. 14 soat. 14 daqiqa.

iCCup Captain Draft 3х3 Tour
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 2 kun. 10 soat. 14 daqiqa.

iCCup Warlocks 1x1
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 2 kun. 9 soat. 14 daqiqa.

iCCup Shadowraze Wars 1x1
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 1 kun. 14 soat. 14 daqiqa.

iCCup Uther Party 1x1
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 0 kun. 14 soat. 14 daqiqa.

iCCup Slark 1х1 Tournament
ro`yxatdan o`tish

Bo`lab 0 kun. 14 soat. 14 daqiqa.

iCCup Ewix 1x1

0 kun. 10 soat. 46 daqiqa. Orqaga

iCCup Earthshaker 1х1 Tour

1 kun. 9 soat. 46 daqiqa. Orqaga

iCCup Archers 2x2

3 kun. 10 soat. 46 daqiqa. Orqaga

iCCup Captain Mode 5x5 Tour

3 kun. 13 soat. 46 daqiqa. Orqaga

iCCup LTD 2x2

3 kun. 15 soat. 46 daqiqa. Orqaga

iCCup Sniper 1x1

4 kun. 10 soat. 46 daqiqa. Orqaga