Турнир қайталауы

"iCCup Super 1x1 Tour Season 48" / Дөңгелек 1

ДӘРЕЖЕ

ОЙЫНШЫЛАР

КАРТА

БАҒАЛАУ

ЖҮКТЕУ

DOTA
vs
Deminov vs .MishkaTeddy iCCup DotA 363.w3x